2022/06/15

JOLAS-TXOKO IRALAREN 12tik 23ra - del 13 al 23 de SEPTIEMBRE
JOLAS -TXOKO2-12 urte bitarteko umeentzat

IRAILAREN 12tik-23ra

15:00-16:30 (Egunero)

PREZIOA 50€

Iraileko jardunaldi jarraian zehar familiak KONTZILIAZIOAN laguntzeko proiektua.

Jardunaldi trinkoan zehar astelehenetik ostiralera, 15:00etatik 16:30etara, izaera ludikoa duen haur-zaintza zerbitzua eskeiniko zaie familiei. Bertan haurrek euren adin tarteari zuzendutako jolasak eta dinamikak egingo dituzte, begirale talde baten ardurapean.

Zerbitzua erabiltzeko, IGE kuota ordaindurik izan ezean, ESKOLA ASEGURUA ordaindu beharko da (13,60€).


IZENA EMATEKO

EKAINA 16-20 Ez dira epez kanpoko izen emateak onartuko.

ORDAINKETA EGIN (50€/umeko).

LABORAL KUTXA ES54 3035 0176 25 1760029881

(umearen izen abizenak adierazi kontzeptuan)

FORMULARIOA BETE, HAURRAREN DATUEKIN

IZEN EMATE FORMULARIOA

Info gehiago: tibolieskolazkanpokoak@gmail.com

JOLAS -TXOKO Para niña/os de 2-12 años

12-23 SEPTIEMBRE

15:00-16:30 (L-V)

PRECIO 50€

Proyecto de apoyo a las familias en la CONCILIACIÓN durante la jornada continua del mes de septiembre.

Durante la jornada intensiva, de lunes a viernes desde las 15:00 a 16:30 horas, se ofrecerá a las familias un servicio de cuidado infantil de carácter lúdico. Allí los niños realizarán juegos y dinámicas dirigidas a su franja de edad, a cargo de un grupo de monitores.

Para utilizar el servicio, en caso de NO tener abonada la cuota de la AMPA, se deberá abonar el SEGURO ESCOLAR (13,60 €).

INSCRIPCION

JUNIO 16-20 No se admitirán inscripciones realizadas fuera de plazo.

HACER EL PAGO (50€/niñ@).

LABORAL KUTXA ES54 3035 0176 25 1760029881

(Indicar en el concepto el nombre y apellidos del niñ@)

RELLENAR EL FORMULARIO CON LOS DATOS DE LA NIÑA/O

FORMULARIO INSCRIPCION

Info gehiago: tibolieskolazkanpokoak@gmail.com

2022/02/19

ZERNOLAKO PATIOA NAHI DUGU? 4. ASTEA/ ¿QUÉ PATIO QUEREMOS? SEMANA 4
ZERNOLAKO PATIOA NAHI DUGU? 

4. ASTEA

GURE PATIOA BEGIRATZEN

Eskolako patioa eraldatzea prozesu dinamikoa eta bizia da, helduen eta txikien parte-hartzea behar duena.

Horregatik, zuek ere patioaren eta beste espazio batzuen analisian parte hartzera animatzen zaituztegu, hausnarketarako galdera hauen laguntzarekin:

 • Ze espazio daude patioan eta eskolako beste leku batzuetan (mota, tamaina, objektuak, koloreak, irudiak, materialak, argiztapena, zarata…)?
 • Ba al da okupazio-eremuren bat beste bat baino handiagoa?
 • Zer espazio hartzen dute mugimendu-jokoek?
 • Eta lasaitasun-jolasak?
 • Ba al dago naturaz gozatzeko edo esperimentatzeko espaziorik?
 • Ikusten al dugu alderik haurrek nola erabiltzen duten? Neska, mutilak?

Animatu hausnartzera eta zuen seme-alabekin eta beste gurasoekin partekatzera!

¿QUÉ PATIO QUEREMOS?

SEMANA 4

OBSERVANDO NUESTRO PATIO

Transformar nuestro patio es un proceso dinámico y vivo que necesita de la participación de personas adultas y pequeñas.

Por eso, os animamos a participar en este proceso de análisis y os ayudamos con estas preguntas para la reflexión:

 • ¿Qué espacios nos encontramos en el patio y en otros lugares de la escuela (tipo de espacios, tamaño, objetos, colores, imágenes, materiales, iluminación, ruido…) ?;
 • ¿Hay alguna área de ocupación mayor que otra?;
 • ¿Qué espacio ocupan los juegos de movimiento?;
 • ¿Y los juegos de tranquilidad?;
 • ¿Hay espacios donde poder experimentar o disfrutar de la naturaleza;
 • ¿Observamos alguna diferencia en cómo lo usan niñas y niños?...

¡Animaos a reflexionar y a compartir con vuestras hijas e hijos y otras familias!

2022/02/09

ZERNOLAKO PATIOA NAHI DUGU? 3. ASTEA/ ¿QUÉ PATIO QUEREMOS? SEMANA 3

ZERNOLAKO PATIOA NAHI DUGU? 

3. ASTEA


GURE PATIOA IKUSPEGI FEMINISTA BATETIK

Jolastokia espazio garrantzitsua da haurren bizitzetan. Bertan, eskola-ordutegiko eta ordutegiz kanpoko denbora asko igarotzen dute.

Espazioen diseinua ez da neutroa eta ezta patioena ere ez. Askotan, estereotipoak, diskriminazioak, desberdintasunak sortzen edo zorrozten dituzte, eta mugimendurako, trukerako eta harremanetarako aukerak mugatzen ditu.

Bideo honetan oso ondo azaltzen digute!

“Red de Patios inclusivos y sostenibles” Pandora Mirabilia, PEZ Arquitectos y Col·lectiu Punt 6 2017 Colegios Nuestra Señora de la Paloma y Santa María de Madrid.

¿QUÉ PATIO QUEREMOS?

SEMANA 3.


EL PATIO ESCOLAR DESDE UNA MIRADA FEMINISTA

El patio es un espacio importante en la vida de niños y niñas. En él pasan un tiempo importante de su horario escolar y de fuera del horario escolar.

El diseño de los espacios no es neutro, tampoco el de los patios. El espacio puede generar o agudizar estereotipos, discriminaciones y desigualdades y limitar las opciones de movimiento, de intercambio y de interrelación.

¡En este video nos lo explican muy bien!

“Red de Patios inclusivos y sostenibles” Pandora Mirabilia, PEZ Arquitectos y Col·lectiu Punt 6 2017 Colegios Nuestra Señora de la Paloma y Santa María de Madrid.

2022/02/04

ZERNOLAKO PATIOA NAHI DUGU? 2. ASTEA/ ¿QUÉ PATIO QUEREMOS? SEMANA 2ZERNOLAKO PATIOA NAHI DUGU? 

2. ASTEA


Hezkidetzatik lantzen duguna ulertzeko, funtsezkoa da jabetzea pertsonak jaiotzean esleitutako generoaren arabera sailkatu eta hierarkizatzen gaituen sinesmen-sistema batean bizi garela: GENERO SISTEMA.

Sistema honek bi aukera soilik kontuan hartzen ditu, baztertzaileak: gizona edo emakumea. Hortik abiatuta, sineste, balio, ohitura, arau, praktika, aukera eta portaera sozialen multzo oso bat eraiki da, sozializazio-prozesuan ikasten duguna.

Eskola eta eskolako jolastokian ere hori guztia ematen da. Horregatik, espazio seguruak eta anitzak sortu behar dira eta generoak eta beste aldagai batzuek (etnia, klase soziala, gaitasunak, besteak beste) haurren esperientzia mugatzea saihestu.

¿QUÉ PATIO QUEREMOS?

SEMANA 2.


Para comprender el trabajo que hacemos desde la Coeducación, es fundamental hacernos conscientes de que vivimos en un sistema de creencias que clasifica y jerarquiza a las personas en función del género asignado al nacer: el SISTEMA DE GÉNERO.

Este sistema sólo contempla dos opciones posibles y excluyentes: hombre o mujer. A partir de ahí, se ha construido todo un conjunto de creencias, valores, costumbres, normas, prácticas, oportunidades y comportamientos sociales que se nos inculcan en el proceso de socialización.

La escuela y el patio escolar no son ajenos a todo ello. Por eso es importante que se generen espacios seguros y diversos en los que no se limite la experiencia de niñas y niños por su identidad de género, ni por otras variables como la etnia, clase social, capacidades funcionales y cognitivas, etc.

2022/01/25ZERNOLAKO PATIOA NAHI DUGU?


Tiboliko AMPAtik, ERROTIK Kooperatiba Feministaren laguntzarekin, ZERNOLAKO PATIOA NAHI DUGU? PROIEKTU BERRIA jarri dugu martxan  eskolako komunitate osoa inplikatuz.


Familiei, prozesua ezagutzeko, astero-astero, “informazio-pilula” bat helaraziko dizuegu. Hemen lehenengoa!

1. Pilula

¿QUÉ PATIO QUEREMOS?


Desde el AMPA de Tiboli, con el acompañamiento de Errotik Kooperatiba Feminista, hemos puesto en marcha un NUEVO PROYECTO: ¿QUÉ PATIO QUEREMOS? Implicando a toda la comunidad educativa.


Para que las familias conozcáis lo que estamos haciendo, cada semana os haremos llegar una “píldora informativa”. ¡Aquí está la primera!

1º pirula

2022/01/18

Guraso eskola 2022

 
Ezagutzen duzu Tiboliko Guraso Eskola?

Guraso izatea ez da erraza, are gehiago bizi garen gizarte lehiakor eta konplexu honetan.

Tiboli Eskolako guraso elkarteak zuen esku jartzen du informaziorako, prestakuntzarako eta eztabaidarako gunea. Helburua zuen seme-alaben hezkuntza prozesuan laguntzea da.

2022an ordu eta erdiko 15 saio prestatu ditugu, aurrez-aurrekoak eta hezkuntzan adituak direnen eskutik. Bertan hainbat gai jorratzeko aukera izango duzue: teknologia berriak, hezkuntza afektibo-sexuala gatazkak konpontzea...


Informazio gehiago nahi baduzu bete mesedez ondoko galdetegia edo idatzi saskinaskitiboli@gmail.com helbidera.

https://forms.gle/sxXdMXzHxzgDnek8A

¿Conoces la Guraso Eskola de Tiboli? 

  Una de las tareas más delicadas que emprendemos los seres humanos es la de convertirnos en padres o madres, en una sociedad cada vez más competitiva y compleja.

 El AMPA de Tiboli Eskola pone a tu disposición este espacio de información, formación y debate, cuyo reto es orientar y ayudarte en el proceso de formación de tus hijos e hijas.

Durante este año 2022, a lo largo de 15 sesiones presenciales de 1 hora y media, y de la mano de profesionales de la educación, trabajaremos diferentes temas como las nuevas tecnologías, la educacion afectivo-sexual y la resolución de conflictos.

Si estás interesado/a en más información por favor rellena este pequeño formulario o escríbenos a saskinaskitiboli@gmail.com

https://forms.gle/sxXdMXzHxzgDnek8A!