2022/11/06

 


Euskal Eskola Publikoaren alde, Hezkuntza lege honi ez

Azaroaren 5ean Bilbon egindako manifestaldirako deialdia.

A favor de la Escuela Pública Vasca, no a esta Ley de Educación 

Llamamiento para la manifestación que se celebró el 5 de noviembre en Bilbao.2022/09/03

Goiztiarren gela - Aula de madrugadores/as

 
 

GOIZTIARREN GELA
Goizeko 8:00etatik 9:00etara
IRAILAK 9tik aurrera
IZENA EMATEKO EPEA: IRAILAREN 2tik 6ra

Bazkide egiteko, FAMILIA bakoitza AMPASOFT sisteman ALTAN EMAN beharko da. Bertan umearen datuak eta kontu korronte zenbakia eskatuko zaizkizue:
https://ampatiboli.ampasoft.net/login

Zerbitzua modu jarraian erabiltzea aurreikusiz gero, IGEarekin harremanetan ipini.

Informazio gehiago ...

AULA MADRUGADORAS/ES
De 8:00 a 9:00 de la mañana
A partir del 9 SEPTIEMBRE
PLAZO INSCRIPCION: 2-6 de SEPTIEMBRE

Para asociarse, cada FAMILIA se deberá dar de ALTA en la plataforma AMPASOFT. Se os requerirán los datos del niño/a y el número de la cuenta corriente.
https://ampatiboli.ampasoft.net/login

Si tenéis previsto usar el servicio de forma continuada, poneos en contacto con la AMPA.
 

Más info...

2022/02/19

ZERNOLAKO PATIOA NAHI DUGU? 4. ASTEA/ ¿QUÉ PATIO QUEREMOS? SEMANA 4
ZERNOLAKO PATIOA NAHI DUGU? 

4. ASTEA

GURE PATIOA BEGIRATZEN

Eskolako patioa eraldatzea prozesu dinamikoa eta bizia da, helduen eta txikien parte-hartzea behar duena.

Horregatik, zuek ere patioaren eta beste espazio batzuen analisian parte hartzera animatzen zaituztegu, hausnarketarako galdera hauen laguntzarekin:

 • Ze espazio daude patioan eta eskolako beste leku batzuetan (mota, tamaina, objektuak, koloreak, irudiak, materialak, argiztapena, zarata…)?
 • Ba al da okupazio-eremuren bat beste bat baino handiagoa?
 • Zer espazio hartzen dute mugimendu-jokoek?
 • Eta lasaitasun-jolasak?
 • Ba al dago naturaz gozatzeko edo esperimentatzeko espaziorik?
 • Ikusten al dugu alderik haurrek nola erabiltzen duten? Neska, mutilak?

Animatu hausnartzera eta zuen seme-alabekin eta beste gurasoekin partekatzera!

¿QUÉ PATIO QUEREMOS?

SEMANA 4

OBSERVANDO NUESTRO PATIO

Transformar nuestro patio es un proceso dinámico y vivo que necesita de la participación de personas adultas y pequeñas.

Por eso, os animamos a participar en este proceso de análisis y os ayudamos con estas preguntas para la reflexión:

 • ¿Qué espacios nos encontramos en el patio y en otros lugares de la escuela (tipo de espacios, tamaño, objetos, colores, imágenes, materiales, iluminación, ruido…) ?;
 • ¿Hay alguna área de ocupación mayor que otra?;
 • ¿Qué espacio ocupan los juegos de movimiento?;
 • ¿Y los juegos de tranquilidad?;
 • ¿Hay espacios donde poder experimentar o disfrutar de la naturaleza;
 • ¿Observamos alguna diferencia en cómo lo usan niñas y niños?...

¡Animaos a reflexionar y a compartir con vuestras hijas e hijos y otras familias!

2022/02/09

ZERNOLAKO PATIOA NAHI DUGU? 3. ASTEA/ ¿QUÉ PATIO QUEREMOS? SEMANA 3

ZERNOLAKO PATIOA NAHI DUGU? 

3. ASTEA


GURE PATIOA IKUSPEGI FEMINISTA BATETIK

Jolastokia espazio garrantzitsua da haurren bizitzetan. Bertan, eskola-ordutegiko eta ordutegiz kanpoko denbora asko igarotzen dute.

Espazioen diseinua ez da neutroa eta ezta patioena ere ez. Askotan, estereotipoak, diskriminazioak, desberdintasunak sortzen edo zorrozten dituzte, eta mugimendurako, trukerako eta harremanetarako aukerak mugatzen ditu.

Bideo honetan oso ondo azaltzen digute!

“Red de Patios inclusivos y sostenibles” Pandora Mirabilia, PEZ Arquitectos y Col·lectiu Punt 6 2017 Colegios Nuestra Señora de la Paloma y Santa María de Madrid.

¿QUÉ PATIO QUEREMOS?

SEMANA 3.


EL PATIO ESCOLAR DESDE UNA MIRADA FEMINISTA

El patio es un espacio importante en la vida de niños y niñas. En él pasan un tiempo importante de su horario escolar y de fuera del horario escolar.

El diseño de los espacios no es neutro, tampoco el de los patios. El espacio puede generar o agudizar estereotipos, discriminaciones y desigualdades y limitar las opciones de movimiento, de intercambio y de interrelación.

¡En este video nos lo explican muy bien!

“Red de Patios inclusivos y sostenibles” Pandora Mirabilia, PEZ Arquitectos y Col·lectiu Punt 6 2017 Colegios Nuestra Señora de la Paloma y Santa María de Madrid.

2022/02/04

ZERNOLAKO PATIOA NAHI DUGU? 2. ASTEA/ ¿QUÉ PATIO QUEREMOS? SEMANA 2ZERNOLAKO PATIOA NAHI DUGU? 

2. ASTEA


Hezkidetzatik lantzen duguna ulertzeko, funtsezkoa da jabetzea pertsonak jaiotzean esleitutako generoaren arabera sailkatu eta hierarkizatzen gaituen sinesmen-sistema batean bizi garela: GENERO SISTEMA.

Sistema honek bi aukera soilik kontuan hartzen ditu, baztertzaileak: gizona edo emakumea. Hortik abiatuta, sineste, balio, ohitura, arau, praktika, aukera eta portaera sozialen multzo oso bat eraiki da, sozializazio-prozesuan ikasten duguna.

Eskola eta eskolako jolastokian ere hori guztia ematen da. Horregatik, espazio seguruak eta anitzak sortu behar dira eta generoak eta beste aldagai batzuek (etnia, klase soziala, gaitasunak, besteak beste) haurren esperientzia mugatzea saihestu.

¿QUÉ PATIO QUEREMOS?

SEMANA 2.


Para comprender el trabajo que hacemos desde la Coeducación, es fundamental hacernos conscientes de que vivimos en un sistema de creencias que clasifica y jerarquiza a las personas en función del género asignado al nacer: el SISTEMA DE GÉNERO.

Este sistema sólo contempla dos opciones posibles y excluyentes: hombre o mujer. A partir de ahí, se ha construido todo un conjunto de creencias, valores, costumbres, normas, prácticas, oportunidades y comportamientos sociales que se nos inculcan en el proceso de socialización.

La escuela y el patio escolar no son ajenos a todo ello. Por eso es importante que se generen espacios seguros y diversos en los que no se limite la experiencia de niñas y niños por su identidad de género, ni por otras variables como la etnia, clase social, capacidades funcionales y cognitivas, etc.

2022/01/25ZERNOLAKO PATIOA NAHI DUGU?


Tiboliko AMPAtik, ERROTIK Kooperatiba Feministaren laguntzarekin, ZERNOLAKO PATIOA NAHI DUGU? PROIEKTU BERRIA jarri dugu martxan  eskolako komunitate osoa inplikatuz.


Familiei, prozesua ezagutzeko, astero-astero, “informazio-pilula” bat helaraziko dizuegu. Hemen lehenengoa!

1. Pilula

¿QUÉ PATIO QUEREMOS?


Desde el AMPA de Tiboli, con el acompañamiento de Errotik Kooperatiba Feminista, hemos puesto en marcha un NUEVO PROYECTO: ¿QUÉ PATIO QUEREMOS? Implicando a toda la comunidad educativa.


Para que las familias conozcáis lo que estamos haciendo, cada semana os haremos llegar una “píldora informativa”. ¡Aquí está la primera!

1º pirula